Důležité informace

Odběr hlášení

Obecní úřad

Kalendář akcí

01.01
2023
Plán svozu odpadů pro rok 2023
30.04
2023
Plánované letní akce 2023
02.05
2023
Přehled akcí v Mikroregionu Kahan v květnu 2023
01.06
2023
Červnové setkání seniorů
01.06
2023
Den dětí v Pyxle
03.06
2023
95 let fotbalu ve Vysokých Popovicích
14.06
2023
Princové jsou na draka - divadelní představení v Pyxle
17.06
2023
Chytrý kvíz v Pyxle
23.06
2023
Předpouťová zábava
25.06
2023
Pouť

Vyjádření PČR k instalaci zpomalovacího semaforu

Policie ČR jako orgán státní správy, vykonávající činnost ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve smyslu ustanovení § 1 zák. č. 12/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sděluje ohledně instalace dynamického zpomalovacího semaforu na silnici I/23 v obci Vysoké Popovice následující:

           Světelné signalizační zařízení slouží ve smyslu ust. § 65 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozů') obecně k řízení provozu na pozemních komunikacích, přičemž povinností každého účastníka provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 4 písm. c) tohoto zákona je „řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace, řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.”

Prováděcí právní předpis  pak stanovuje druhy, význam, užití, provedení a tvary symbolů světelných a akustických signálů s tím, že světelné signály musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům.

Vzhledem k tomu, že funkcí samostatně instalovaných světelných signalizačních zařízení pro omezení rychlosti vozidel (dále jen „zpomalovacích semaforu ) , je zpomalit či zastavit vozidla jedoucí nedovolenou rychlostí, neodpovídá takové zařízení popisu světelných signálů stanovených v zákoně o silničním provozu a vyhlášce č. 294/2015 Sb., neodpovídá ani definici zařízení pro provozní informace dle § 68 zákona o silničním provozu a § 16 vyhlášky č. 294/2015 Sb. a nelze jej tudíž ve smyslu § 78 zákona o silničním provozu tímto způsobem užít.

Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí především tvořit ucelený systém, přičemž se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem.

Z výše uvedeného vyplývá, že Vámi požadovaný „zpomalovací semafor” nelze instalovat, protože jeho užití by bylo zjevně v rozporu s platnou legislativou. Shodný právní názor zastává i Ministerstvo dopravy a Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia ČR.

 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 

Aktualně v obci

Rozpočtové opatření 5/2023
Zveřejněno: od 30.05.2023 do 31.12.2023 Úřední deska
Vinařství Holánek
Zveřejněno: od 30.05.2023 do 02.06.2023 Sdělení a informace
Drůbežárna Prace - prodej 6.6.2023
Zveřejněno: od 30.05.2023 do 06.06.2023 Sdělení a informace
Dům zdraví Zastávka - MUDr. Valeš
Zveřejněno: od 29.05.2023 do 05.06.2023 Lékaři
Výběrové řízení - MěÚ Rosice
Zveřejněno: od 29.05.2023 do 17.06.2023 Sdělení a informace