Důležité informace

Odběr hlášení

Obecní úřad

Kalendář akcí

01.01
2024
Plán svozu odpadů 2024
21.06
2024
Předpouťová zábava
23.06
2024
Vysokopopovická pouť 2024
27.06
2024
Červnové setkání seniorů
28.06
2024
Letní kino - Sladký život
30.06
2024
Akce Mikroregionu Kahan v červnu 2024
10.07
2024
DokKlub Jiříkovo vidění
14.08
2024
DokKlub Olympijský mezičas
07.09
2024
Plánované letní akce 2024

Poděkování Oblastní charita Rajhrad.

Letošní dobrosrdečný výtěžek Tříkrálové sbírky 6 414 931 Kč překonal všechna očekávání.

Posláním Oblastní charity Rajhrad je pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
Tříkrálová sbírka je základním kamenem dobročinnosti, který Charitě umožňuje rozvíjet a podporovat charitní zařízení pomáhající lidem v nouzi.

Koledníci rajhradské Charity již od roku 2001 vychází do ulic vinšovat štěstí, zdraví a žehnat domovům. S každým rokem je vidět vzrůstající sounáležitost, spolupráce, a především chuť konat dobro. Důkazem v letošním roce 2024 je celkem 84 asistentů, 2 382 koledníků s celkem 813 kasičkami, kteří jsou srdcem Tříkrálové sbírky a bez nich by sbírka nedosahovala takového rozsahu.

Začít nový rok dobrým skutkem bylo letos možné od 1. ledna do 14. ledna 2024 v celkem 97 obcích příspěvkem do kasičky koledníků nebo do 31. ledna 2024 v online podobě zasláním příspěvku na účet nebo prostřednictvím platební brány.

Díky štědrosti dárců, perfektní organizaci a zapojení obrovského množství dobrovolníků získala Oblastní charita Rajhrad pro svoje projekty opět rekordní částku, a to 6 414 931 Kč.  Do pokladniček bylo přispěno částkou 6 312 341 Kč, do online kasičky 31 762 Kč a prostřednictvím bezhotovostních darů 70 828 Kč.

Záměrem pro letošní využití výtěžku z Tříkrálové sbírky jsou tyto projekty:

  • Domov se zvláštním režimem sv. Luisy – polohovací pomůcky, zabezpečení oken, údržba fasády, štítkovač na oblečení klientů, posezení na zahradě, venkovní stínění, docházkový systém.
  • Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa – řešení ohřevu vody, nové skříně na rehabilitační pomůcky, chladící technika, nástěnky do pokojů pacientů.
  • Charitní pečovatelská služby – polohovací pomůcky, tablety a další potřebné vybavení.
  • Mobilní hospic sv. Jana – polohovací pomůcky, potřebné vybavení pro lékaře/lékařky.
  • Domácí zdravotní péče – mobilní telefony.
  • Pořízení kompenzačních pomůcek do půjčovny pomůcek.

 

Příprava na další sbírku začíná už koncem sbírky, aby se poté efektivně navázalo při bezprostřední blízkosti další sbírky. Pro mě osobně Tříkrálová sbírka znamená mimo ten stres, který prožívám v tak krátkém čase především spolupráci na smysluplné aktivitě a zapojení hodně lidí do dobrého skutku. A to za ten stres stojí. Uvědomila jsem si, že Tříkrálovou sbírku pro Oblastní charitu Rajhrad organizuji od roku 2017. Pro mě je to hlavně práce s lidmi, kteří nám dobrovolně věnují svůj čas. Proto je potřeba z mé strany bedlivě naslouchat, hledat efektní a optimální řešení při spolupráci na přípravě, samotné organizaci a po ukončení sbírky. Asistentů a koledníků si velice vážím, všichni mají dobrou vůli spolu s námi pomáhat”, dodává koordinátorka Tříkrálové sbírky Mária Durkáčová.

Dlouholetá tradice, naplnění společného cíle – poskytovat v okolí podporu těm, kteří ji potřebují a chuť pomáhat je hnacím motorem pro Oblastní charitu Rajhrad.

Oblastní charita Rajhrad zajišťuje pomoc, podporu a odbornou péči všem, kteří řeší nepříznivou životní situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Charita pomáhá seniorům, nemocným lidem, lidem se zdravotním a mentálním postižením, lidem v sociální a hmotné tísni.

 

Kontakt:
Oblastní charita Rajhrad
Jitka Štefánková
Email: jitka.stefankova@rajhrad.charita.cz
Tel: +420 730 599 752
Jiráskova 47, 664 61  Rajhrad


 

Typ Soubor Velikost
Charita.png 467kB

Aktualně v obci

Dům zdraví Zastávka - diabetologie a revmatologie
Zveřejněno: od 17.06.2024 do 04.07.2024 Lékaři
Objednávky na pouť
Zveřejněno: od 17.06.2024 Sdělení a informace
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „A4 ZÚR JMK“)
Zveřejněno: od 14.06.2024 do 26.07.2024 Úřední deska
MUDr. Stránská - dětská ambulance Zbýšov
Zveřejněno: od 13.06.2024 do 25.06.2024 Lékaři
Drůbežárna Prace - prodej 20.6.2024
Zveřejněno: od 13.06.2024 do 20.06.2024 Sdělení a informace